HOTARARE nr. 992 din 25 august 2005

HOTARARE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,
HOTARARE nr. 992 din 25 august 2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

Prezenta hotarare are ca obiectiv limitarea utilizarii substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice, contribuind astfel la protectia sanatatii umane si la recuperarea si eliminarea ecologica a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Art. 2

(1) Prezenta hotarare se aplica echipamentelor electrice si electronice care intra sub incidenta categoriilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 10, prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, precum si becurilor electrice si corpurilor de iluminat din gospodarii.
(2) Prezenta hotarare se aplica fara a se aduce atingere legislatiei nationale privind cerintele de securitate si sanatate, precum si privind gestionarea deseurilor.
(3) Prezenta hotarare nu se aplica pieselor de schimb pentru repararea sau reutilizarea echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata inainte de data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Art. 3

(1) In sensul prezentei hotarari termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) echipamente electrice si electronice sau EEE - echipamentele care functioneaza pe baza de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si masurare a acestor curenti si campuri, incluse in categoriile prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 448/2005, destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau egala cu 1.000 de volti curent alternativ si 1.500 de volti curent
continuu;
b) producator - orice persoana fizica sau juridica care, indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv prin comunicare la distanta in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 51/2003, produce si comercializeaza, sub propria marca, echipamente electrice si electronice sau revinde, sub propria marca, echipamente produse de alti furnizori, un revanzator nefiind considerat producator atunci cand marca producatorului figureaza pe echipament ori importa sau exporta, cu titlu profesional, echipamente electrice si electronice din sau in Romania.
(2) Persoana fizica sau juridica care asigura in mod exclusiv o finantare in cadrul sau ca urmare a unui acord de finantare nu este considerata producator decat daca actioneaza ca producator in sensul prevederilor alin. (1) lit. b).

Art. 4

(1) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admite introducerea pe piata numai a echipamentelor electrice si electronice noi care nu contin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurati (BPB) sau eteri de difenil polibromurati (DEPB).
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul utilizarilor plumbului, mercurului, cadmiului si cromului hexavalent in aplicatiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1).

Art. 6

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 5 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
(2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 5 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7

Prezenta hotarare intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Prezenta hotarare transpune Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L037 din 13 februarie 2003.
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
p. Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul integrarii europene,
Anca Daniela BoagiuANEXA: UTILIZARILE plumbului, mercurului, cadmiului si cromului hexavalent care sunt exceptate de la prevederile art. 4 alin. (1) din hotarare

1. Mercur, in lampi compacte fluorescente, atunci cand cantitatea acestuia nu depaseste 5 mg per lampa.

2. Mercur, in lampi fluorescente drepte, cu utilizare generala, atunci cand:
- cantitatea de fosfat halogenat nu depaseste 10 mg;
- cantitatea de trifosfat, cu durata de viata normala, nu depaseste 5 mg;
- cantitatea de trifosfat, cu durata de viata lunga, nu depaseste 8 mg.

3. Mercur, in lampi fluorescente drepte, cu utilizare speciala.

4. Mercur, in alte tipuri de lampi, care nu au fost mentionate specific in prezenta anexa.

5. Plumb, in sticla tuburilor cu raze catodice, in componente electronice si in tuburi fluorescente.

6. Plumb, ca element de aliere in otel cu continut de plumb pana la 0,35% in greutate, aliaj cu aluminiu cu continut de plumb pana la 0,4% in greutate si aliaj de cupru cu continut de plumb pana la 4% in greutate.

7. Plumb, in aliaje de lipit cu temperatura de topire inalta (adica aliaje de lipit staniu-plumb avand continut de plumb mai mare de 85%), respectiv:
- plumb, in aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare si de retele de stocare
(exceptare acordata pana in anul 2010);
- plumb, in aliaje de lipit pentru echipamente de infrastructura de retele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum si pentru gestionarea retelelor de telecomunicatii;
- plumb, in piese electronice din ceramica (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).

8. Placarea cu cadmiu, cu exceptia utilizarilor interzise, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.


9. Cromul hexavalent ca anticoroziv pentru sistemele de racire din otel carbon ale frigiderelor cu absorbtie.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 822 din data de 12 septembrie 2005 adopta prezenta hotarare.


Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 822 din data de 12 septembrie 2005

Noutati

Fabrica GREENLAMP detine Standardul WEELABEX

Greenlamp deține începând din luna Noiembrie certificarea WEEELABEX, singurul certifica...

Am lansat aplicatia pentru mobil SIGUREC

Proiectul SIGUREC vine cu o noutate pentru cei care au un comportament prietenos cu mediul...

SIGUREC, staţiile inteligente de colectare selectivă a deșeurilor, lansate în premieră în București

Green Group în colaborare cu Carrefour România au inaugurat în premieră la Bucureşti ...

Colectarea inteligentă și susținerea cauzelor sociale au un numitor comun: sistemul SIGUREC

Stațiile inteligente de colectare selectivă SIGUREC oferă utilizatorilor posibilitatea ...

Green Group va invită la ROMENVIROTEC!

A 21-a ediție a ROMENVIROTEC, expoziția internațională pentru tehnologii și echipamen...

Newsletter

certificate

Reciclare GreenGlass Reciclare GreenWEEEReciclare GreenLampReciclare GreenFiberReciclare GreenTech