HOTARARE nr. 816 din 21 iunie 2006

HOTARARE nr. 816 din 21 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei
adopta prezenta hotarare.

Articol unic

Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Anexa se actualizeaza prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in functie de evolutia progresului tehnic in domeniu."

2. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea urmatorul cuprins:
"Prezenta hotarare transpune Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 037 din 13 februarie 2003, Decizia Comisiei 2005/618/CE care amendeaza Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Comisiei, in scopul stabilirii valorilor maxime ale concentratiilor anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 19 august 2005, Decizia Comisiei 2005/717/CE de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 271 din 15 octombrie 2005, si Decizia Comisiei 2005/747/CE de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 280 din 25 octombrie 2005."

3. Anexa se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
-****-


PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu

ANEXA: UTILIZARILE plumbului, mercurului, cadmiului, cromului hexavalent, difenililor polibromurati (PBB) sau difenileterilor (PBDE) care sunt exceptate de la prevederile art. 4 alin. (1) din hotarare

În aplicarea prevederilor art. 5 paragraful 1 lit. (a) din Directiva 2002/95/CE, sunt tolerate concentratii maxime de 0,1% in greutate de plumb, de mercur, de crom hexavalent, de difenili polibromurati (PBB) sau eteri de difenili polibromurati (DEPB) in materiale omogene, precum si o concentratie maxima de 0,01% in greutate de cadmiu in materiale omogene.

1. Mercur, in lampi compacte fluorescente, atunci cand cantitatea acestuia nu depaseste 5 mg per lampa

2. Mercur, in lampi fluorescente drepte, cu utilizare generala, atunci cand:
a) cantitatea de fosfat halogenat nu depaseste 10 mg;
b) cantitatea de trifosfat, cu durata de viata normala, nu depaseste 5 mg;
c) cantitatea de trifosfat, cu durata de viata lunga, nu depaseste 8 mg.

3. Mercur, in lampi fluorescente drepte, cu utilizare speciala

4. Mercur, in alte tipuri de lampi, care nu au fost mentionate specific in prezenta anexa

5. Plumb, in sticla tuburilor cu raze catodice, in componente electronice si in tuburi fluorescente

6. Plumb, ca element de aliere in otel cu continut de plumb pana la 0,35% in greutate, aliaj cu aluminiu cu continut de plumb pana la 0,4% in greutate si aliaj de cupru cu continut de plumb pana la 4% in greutate

7. Plumb, in aliaje de lipit cu temperatura de topire ridicata, ca de exemplu aliaje de lipit staniu-plumb avand continut de plumb mai mare de 85% in greutate, respectiv:
a) plumb, in aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare si matrice de stocare,
echipamentele infrastructurii retelelor destinate comutarii, semnalizarilor,
transmiterii si gestiunii retelelor in domeniul telecomunicatiilor;
b) plumb, in piese electronice din ceramica (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).

8. Cadmiu si compusii sai, in contacte electrice sau pentru cadmiere, cu exceptia utilizarilor interzise, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

9. Crom hexavalent, ca anticoroziv pentru sistemele de racire din otel carbon ale frigiderelor cu absorbtie

10. DecaBDE in aplicatii polimerice

11. Plumb, in cuzineti si semicuzineti din bronz cu plumb

12. Plumb, utilizat in sisteme de conectori cu pini flexibili

13. Plumb, ca material de acoperire pentru inele C ale modulelor termoconductoare

14. Plumb si cadmiu, in sticla optica si sticla filtranta

15. Plumb, in aliajele de lipit constand din mai mult de doua elemente pentru conectarea dintre pini si carcasa microprocesoarelor cu un continut de plumb cuprins intre 80% si 85% in greutate

16. Plumb, in aliaje de lipit care vizeaza realizarea unei conexiuni electrice viabile intre purtator si substratul semiconductorului in carcasele de circuit integrat tip Flip Chip.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 588 din data de 7 iulie 2006

Noutati

Fabrica GREENLAMP detine Standardul WEELABEX

Greenlamp deține începând din luna Noiembrie certificarea WEEELABEX, singurul certifica...

Am lansat aplicatia pentru mobil SIGUREC

Proiectul SIGUREC vine cu o noutate pentru cei care au un comportament prietenos cu mediul...

SIGUREC, staţiile inteligente de colectare selectivă a deșeurilor, lansate în premieră în București

Green Group în colaborare cu Carrefour România au inaugurat în premieră la Bucureşti ...

Colectarea inteligentă și susținerea cauzelor sociale au un numitor comun: sistemul SIGUREC

Stațiile inteligente de colectare selectivă SIGUREC oferă utilizatorilor posibilitatea ...

Green Group va invită la ROMENVIROTEC!

A 21-a ediție a ROMENVIROTEC, expoziția internațională pentru tehnologii și echipamen...

Newsletter

certificate

Reciclare GreenGlass Reciclare GreenWEEEReciclare GreenLampReciclare GreenFiberReciclare GreenTech